Slide thumbnail

Google Workspace

08/03/2016

Business Starter

Giá: 
97,400 VND* /người dùng/tháng

(chưa bao gồm thuế)

Liên hệ nhận ưu đãi

 • Email doanh nghiệp an toàn và tùy chỉnh
 • Cuộc họp video có 100 người tham dự
 • 30 GB bộ nhớ trên đám mây cho mỗi người dùng
 • Tính năng kiểm soát bảo mật và quản lý

Business Standard

Giá:
223,000 VND* /người dùng/tháng

(chưa bao gồm thuế)

Liên hệ nhận ưu đãi

 • Email doanh nghiệp an toàn và tùy chỉnh
 • Cuộc họp video có 150 người tham gia + tính năng ghi hình cuộc họp
 • 2 TB bộ nhớ trên đám mây cho mỗi người dùng
 • Tính năng kiểm soát bảo mật và quản lý

 

Business Plus

Giá:
414.000 VND /người dùng/tháng

(chưa bao gồm thuế)

Liên hệ nhận ưu đãi

 • Email doanh nghiệp an toàn và tùy chỉnh + eDiscovery, khả năng lưu giữ dữ liệu
 • Cuộc họp video có 250 người tham gia + tính năng ghi hình cuộc họp, theo dõi tình hình tham dự
 • 5 TB bộ nhớ trên đám mây cho mỗi người dùng
 • Các tính năng kiểm soát nâng cao về bảo mật và quản lý, gồm có Vault và quản lý thiết bị đầu cuối nâng cao

 

Enterprise

Giá: 
 

 

Liên hệ Gimasys

 • Email doanh nghiệp an toàn và tùy chỉnh + eDiscovery, khả năng lưu giữ dữ liệu, chuẩn mã hóa Phần mở rộng thư Internet an toàn/đa mục đích (S/MIME)
 • Cuộc họp video có 250 người tham gia + tính năng ghi hình cuộc họp, theo dõi tình hình tham dự, phát trực tiếp trong miền có áp dụng công nghệ khử tiếng ồn
 • Mức dung lượng lưu trữ tùy theo nhu cầu của bạn
 • Các tính năng kiểm soát nâng cao về bảo mật, quản lý và tuân thủ, gồm có Vault, NCMDL, vùng dữ liệu và tính năng quản lý thiết bị đầu cuối dành cho doanh nghiệp
 
 
 • *Ưu đãi này chỉ dành cho khách hàng mới sử dụng Google Workspace. Ngoài ra, mức giá ưu đãi này chỉ dành cho 20 người dùng đầu tiên do bạn thêm vào trong vòng 12 tháng
Bạn đã sẵn sàng bắt đầu?
Tìm hiểu cách Google Workspace có thể giúp bạn làm được nhiều việc hơn nhờ các công cụ cộng tác và cải thiện hiệu suất dành cho doanh nghiệp được hàng tỷ người dùng yêu thích.

Paste your AdWords Remarketing code here
error: Content is protected !!