Slide thumbnail

Google Search for Work

09/03/2016

Google Search Appliance

 

 • Tìm kiếm ký tự đại diện
 • Cải tiến thuật toán liên quan
 • Quản lý phiên bản mới GSA
 • Quản trị giao diện điều khiển cải tiến
 • Sắp xếp kết quả theo siêu dữ liệu
 • Hỗ trợ cho các yêu cầu HTTP POST
 • Cải tiến ngôn ngữ
 • Các ứng dụng đáng tin cậy
 • Bổ sung bộ kết nối và nhiều cải tiến mới

Google Site Search

 

 • Thiết kế tùy chỉnh đúng nhu cầu doanh nghiệp
 • Hỗ trợ nhiều ngôn ngữ
 • Độ chính xác cao và không có quảng cáo
 • Tạo nhãn và lọc nhãn theo nội dung tìm kiếm
 • Tích hợp đầy đủ các ứng dụng với API XML.
 • Điều chỉnh xếp hạng tìm kiếm, đảm bảo rằng các phiên bản mới luôn hiển thị ở trên.

Paste your AdWords Remarketing code here
error: Content is protected !!