Slide thumbnail

CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG VÀ THANH TOÁN

29/06/2017

Căn cứ theo thỏa thuận phân phối G Suite của Google dành cho đối tác, Gimasys tuân thủ theo chính sách bán hàng của Google và được quy định như sau:

 

 1. Dịch vụ G Suite cam kết  theo năm:
  Khi chọn phương thức cam kết (mua dịch vụ) theo năm tức là Khách hàng đã quyết định sử dụng G Suite và thanh toán đủ cho 1 năm tính là 365 ngày kể từ ngày kích hoạt dịch vụ được hai bên thống nhất. Với thỏa thuận này, Khách hàng cam kết mua số lượng tài khoản cần sử dụng tại thời điểm đặt hàng. Sau đó Khách hàng có các lựa chọn liên quan đến 1 năm sử dụng dịch vụ gồm:

  • Nếu số lượng tài khoản không tăng trong năm, Khách hàng có toàn quyền tạo, xóa, lập tài khoản mới trong phạm ví số lượng tài khoản đã có.
  •  Nếu Khách hàng có nhu cầu mua thêm tài khoản trong năm so với số tài khoản đã mua đầu năm, cần yêu cầu Gimasys cung cấp bổ sung theo các phụ lục hợp đồng mới. Sau đó Khách hàng thực hiện việc tạo thêm tài khoản trong quyền hạn của mình như nêu ở mục trên.

  Với cam kết dịch vụ theo năm Khách hàng không thể hủy ngang hợp đồng hoặc  trước thời gian hết hạn trong phạm vi 1 năm nêu trên. Trong trường Khách hàng hợp đơn phương hủy ngang hợp đồng đã cam kết, Gimasys sẽ không chịu trách nhiệm hoàn phí cho khoảng thời gian còn lại của năm dịch vụ.

  Chi tiết Dịch vụ G Suite cam kết theo năm và phí cho tài khoản mua thêm có thể tham chiếu theo quy định của Google tại: https://support.google.com/a/answer/1247364?hl=en

   

 2. Dịch vụ G Suite cam kết theo tháng:
  Khi chọn phương thức cam kết (mua dịch vụ) theo tháng tức là Khách hàng đã quyết định sử dụng G Suite một cách linh hoạt hơn về thời gian cam kết. Với thỏa thuận này, Khách hàng cam kết mua số lượng tài khoản cần sử dụng tại thời điểm đặt hàng cho một tháng tính là 30 ngày. Liên quan đến việc sử dụng dịch vụ trong tháng, Khách hàng có thể:

  • Có toàn quyền tạo, xóa, lập tài khoản mới trong phạm ví số lượng tài khoản đã có, nếu số lượng tài khoản không tăng trong tháng.
  • Nếu Khách hàng có nhu cầu mua thêm tài khoản trong tháng so với số tài khoản đã mua đầu tháng, cần yêu cầu Gimasys cung cấp bổ sung theo các phụ lục hợp đồng mới. Sau đó Khách hàng thực hiện việc tạo thêm tài khoản trong quyền hạn của mình như nêu ở mục trên.
  • Sau mỗi tháng Khách hàng có thể có các lựa chọn gia hạn tăng/giảm số tài khoản hoặc ngưng sử dụng dịch vụ.
  • Phí dịch vụ sẽ được tính theo số lượng tài khoản thực tế bạn sử dụng và Khách hàng có thể ngưng dịch vụ bất ký lúc nào.

  Chi tiết G suite linh hoạt theo tháng có thể được tham chiếu với Google tại: https://support.google.com/a/answer/1247362?hl=en

   

 3. Phương thức đặt hàng, thanh toán

  1. Phương thức đặt hàng:
   Nhằm cung cấp phương thức mua hàng nhanh chóng, tiện lợi và đa dạng cho Khách hàng, Gimasys triển khai hai phương thức đặt hàng và xuất hóa đơn:Phương thức truyền thống:Khách hàng liên hệ với nhân viên kinh doanh và nhận mẫu hợp đồng.

   Khách hàng kiểm tra hợp đồng và xác nhận thông tin qua email.

   Nhân viên kinh doanh của Gimasys in và gửi (2) bản hợp đồng chính thức (đã ký và đóng dấu) qua đường bưu điện, hoặc chuyển phát nhanh đến khách hàng.

   Khách hàng nhận hợp đồng, ký và đóng dấu.

   Khách hàng gửi (1) bản hợp đồng đã được ký và đóng dấu qua đường bưu điện/ chuyển phát nhanh đến Gimasys.

   Khách hàng thanh toán bằng hình thức chuyển khoản, nhận hóa đơn qua đường bưu điện/ chuyển phát nhanh.

   Phương thức đặt hàng online:

   Khách hàng yêu cầu đặt hàng trực tuyến tại: https://order.gcloudvn.com

   Gimasys tiến hành kiểm tra thông tin và  gửi thông tin xác nhận đơn hàng.

   Khách hàng nhận email và nội dung xác nhận đơn hàng.

   Khách hàng thanh toán đơn hàng, nhận hóa đơn điện tử trên cổng hóa đơn của Gimasys.

  2. Phương thức thanh toán:
   Phương thức thanh toán duy nhất được áp dụng là: Chuyển khoản qua Ngân hàng.Chứng từ thanh toán qua ngân hàng hoặc sao kê hợp pháp từ phía ngân hàng là chứng từ hợp pháp thể hiện Khách hàng đã thanh toán phí cho Gimasys, là cơ sở để Gimasys thực hiện việc xuất hóa đơn và cung cấp dịch vụ đã cam kết đến Khách hàng theo thỏa thuận đặt hàng cung cấp quyền sử dụng dịch vụ.