Slide thumbnail

Google Cloud Partner – Gimasys Co., Ltd

04/08/2016

Chúc mừng bạn đã gửi thành công yêu cầu đặt hàng dịch vụ G Suite do Gimasys cung cấp.

Hệ thống đã gửi thông tin xác nhận và tình trạng yêu cầu đặt hàng vào địa chỉ mail mà bạn đã đăng ký.
Mọi thắc mắc xin liên hệ: +84 4 3628 2267 hoặc +84 8 7305 0186

Trân trọng cảm ơn,

Công ty Tích hợp Hệ thống Quản lý Quốc tế (GiMASYS)