Slide thumbnail

Products

Update and support center for administrator and user

Google Sites

• Tạo website đơn giản như tạo một văn bản với một thư viện đồ sộ chứa các mẫu dựng sẵn (template) được xây dựng bởi Google và cộng đồng người dùng với hầu hết các chủ đề thiết thực

• Dễ dàng chia sẻ cho nhiều người cùng xây dựng với khả năng phân quyền tới cấp độ từng trang con.

• Tích hợp hoàn toàn và có thể sử dụng chung tài nguyên với các ứng dụng khác trong bộ G Suite và các sản phẩm khác của Google.

• Phù hợp để làm các website đơn giản hướng nội bộ. Ví dụ: Intranet, hồ sơ nhân sự, website dự án, trang lưu trữ tài liệu, …

• Có thể sử dụng để xây dựng trang thông tin sản phẩm phục vụ cho mục đích chạy quảng cáo Google.