skip to Main Content
Welcome to Gimasys!
Hotline: +84 974 417 099 (HCM) | +84 987 682 505 (HN) gcp@gimasys.com

BẢN TIN G SUITE 09/2019

Admin can now view and edit the user's recovery information

G suite admin hiện tại có thể xem và chỉnh sửa thông tin khôi phục của người dùng, như là thông tin địa chỉ email khôi phục và số điện thoại…Xem thêm

 

See when someone is away in Gmail and Hangouts Chat

Bây giờ, khi bạn có 1 việc ra khỏi văn phòng trong lịch, 1 thông báo về việc này sẽ xuất hiện trong Gmail và Hangouts Chat khi mọi người cố gắng liên hệ với bạn… Xem thêm

 

Create a beta version shortcut in Drive

Chúng tôi cung cấp 1 phiên bản beta mới cho phép người dùng tạo những shortcut trong Drive, làm cho việc tham chiếu và tổ chức dữ liệu và thư mục dễ dàng hơn… Xem thêm

 

Additional tools for advanced reporting in Google Sheets

Chúng tôi đã thêm ba công cụ mới để giúp bạn tạo các báo cáo hấp dẫn hơn và dữ liệu hiển thị tốt hơn trong Google Sheets… Xem thêm

 

Security Center Improvements: Gmail content, saved surveys, and more

Chúng tôi làm cho việc đánh giá và quản lý các mối đe dọa trở nên dễ dàng hơn và cải thiện việc bảo mật của bạn bằng cách sử dụng trung tâm bảo mật G Suite… Xem thêm

 

Protect your organization with a new feature – the Alert Center

Chúng tôi đang thực hiện một số cập nhật về trung tâm cảnh báo cho G Suite. Các tính năng mới sẽ giúp bạn dễ dàng tìm kiếm, cộng tác… Xem thêm

 

Gimasys.

Back To Top
0974 417 099