skip to Main Content
Welcome to Gimasys!
Hotline: +84 974 417 099 (HCM) | +84 987 682 505 (HN) gcp@gimasys.com

BẢN TIN G SUITE 10/2019

Giờ làm việc được cập nhật trên calendar giúp đồng nghiệp biết được lịch trình của bạn

Cải tiến tính năng này trong Calendar Google để giúp bạn và đồng nghiệp biết khi nào tốt nhất để làm việc với bạn… Xem thêm

 

Sử dụng bảo mật 2 lớp và thử thách đăng nhập dựa trên rủi ro với ứng dụng bên thứ 3 

Quản trị viên tại các tổ chức này có thể chọn bật hai tính năng cải thiện đáng kể bảo mật tài khoản trước các cuộc tấn công khác nhau vào tài khoản…. xem thêm.

 

Kiểm soát thời lượng phiên làm việc cho Google Cloud Console and gcloud CLI

Công khai một phiên bản beta để G Suite, Google Cloud Platform (GCP) và quản trị viên Cloud Identity có thể đặt thời lượng phiên làm việc cố định. … xem thêm

 

View encryption status and security patch levels for devices with basic mobility manager

Giờ đây, chúng tôi sẽ hiển thị thêm thông tin về các thiết bị quản lý di động cơ bản trong bảng điều khiển dành cho quản trị viên G Suite….Xem thêm.

 

Gimasys.

Back To Top
0974 417 099