skip to Main Content
Welcome to Gimasys!
Hotline: +84 974 417 099 (HCM) | +84 987 682 505 (HN) gcp@gimasys.com

G Suite Newsletter February 2020

Quản lý thiết bị Windows 10 thông qua bảng điều khiển Quản trị viên G Suite

Google đang kích hoạt bảo mật nâng cao cho máy tính PC sử dụng Windows. Điều này sẽ cho phép bạn quản lý và bảo mật thiết bị Windows 10 bởi admin console… Xem thêm

 

Sử dụng điện thoại làm khóa bảo mật trong Advanced Protection Program

bạn có thể sử dụng điện thoại di động của mình làm khóa bảo mật cho doanh nghiệp khóa bảo mật tích hợp trên thiết bị Android hoặc iOS của mình để xác minh 2 bước… Xem thêm

 

Sử dụng iPhone làm khóa bảo mật cho việc xác minh 2 bước

Google đã thêm một tùy chọn, sử dụng iPhone của bạn làm khóa bảo mật cho Tài khoản Google của bạn. Khóa bảo mật cung cấp hình thức xác minh 2 bước mạnh nhất… Xem thêm

 

New system to improve data loss prevention (DLP) in Google Drive

Google giới thiệu một hệ thống ngăn ngừa mất dữ liệu (DLP) mới sẽ giúp triển khai các chính sách phát hiện nâng cao hơn cho nội dung trên Drive dễ dàng hơn… Xem thêm

 

Google App Maker sẽ ngừng hoạt động vào ngày 19 tháng 1 năm 2021

Một thông báo buồn từ Google. Do mức độ sử dụng thấp, Google App Maker sẽ dừng hoạt động dần trong suốt năm 2020 và chính thức ngừng hoạt động vào ngày 19 tháng 1 năm 2021…. Xem thêm

 

 

Updated: Gimasys.

 

Back To Top
0974 417 099