skip to Main Content
Welcome to Gimasys!
Hotline: +84 974 417 099 (HCM) | +84 987 682 505 (HN) gcp@gimasys.com

Bản tin Google Cloud T11/2020

Google Cloud SQL nay đã hỗ trợ PostgreSQL 13

Google thông báo rằng Cloud SQL, dịch vụ cơ sở dữ liệu được quản lý đầy đủ của chúng tôi cho PostgreSQL, MySQL và SQL Server, hiện hỗ trợ PostgreSQL 13…. Xem thêm 

 

Introducing Document AI platform, a unified console for document processing

Nền tảng Document AI (DocAI) giúp nhanh chóng truy cập tất cả các trình phân tích cú pháp, công cụ và giải pháp với một API thống nhất…. Xem thêm

 

Cloud Acceleration Program: Thêm lý do để khách hàng SAP chuyển sang Google Cloud

các doanh nghiệp điều hành công việc kinh doanh của họ trên SAP phải có sự nhanh nhẹn, thời gian hoạt động và phân tích nâng cao mà Google Cloud có thể cung cấp… Xem thêm

 

 

 

Source: Gimasys 

Back To Top
0974 417 099