skip to Main Content
Welcome to Gimasys!
Hotline: +84 974 417 099 (HCM) | +84 987 682 505 (HN) gcp@gimasys.com

Google Cloud Newsletter April 2020

Kết nối tới Google Cloud: Giải thích về các tùy chọn mạng của bạn.

Tổ chức của bạn gần đây đã quyết định áp dụng Google Cloud. Bây giờ bạn chỉ cần quyết định cái cách mà bạn sẽ kết nối các ứng dụng của mình với Google cloud … Địa chỉ IP Public hoặc VPN? Thông qua interconnect hoặc thông qua peering? Nếu bạn muốn đi bằng con đường interconnect, bạn nên đi trực tiếp hoặc thông qua một đối tác?….

 

Giúp các trung tâm thông tin đáp ứng nhanh chóng mối quan tâm của khách hàng về COVID-19

Khi COVID-19 lan rộng trên toàn cầu, mọi người đang tìm đến chính phủ, các tổ chức chăm sóc sức khỏe và các doanh nghiệp khác với các câu hỏi về sức khỏe, tài chính của họ, v.v. Nhu cầu gia tăng đột ngột, chưa từng có này đang gây căng thẳng cho các nguồn lực hỗ trợ khách hàng….

 

Achieving identity and access governance on Google Cloud

When businesses shift from solely on-premises deployments to using cloud-based services, identity management can become more complex. This is especially true when it comes to hhybrid) lai và (multi-cloud)đa đám mây….

Back To Top
0974 417 099