skip to Main Content
Welcome to Gimasys!
Hotline: +84 974 417 099 (HCM) | +84 987 682 505 (HN) gcp@gimasys.com

BẢN TIN GOOGLE CLOUD THÁNG 12/ 2019

Networking cost optimization best practices: an overview

Mỗi khi triển khai dịch vụ cloud bạn đều cần đến network để chuyển dữ liệu. Nếu không có internet, bạn không thể xem video hay tải hình ảnh…. Xem thêm

 

Hiện đại hóa ứng dụng của bạn với Migrate for Anthos

Nhiều ứng dụng mà bạn có thể muốn chuyển sang đám mây đã xuất hiện từ lâu … ứng dụng cần có để viết lại chúng làm sao để trở thành ứng dụng thuần… Xem thêm

 

 

 

Source: Gimasys

Back To Top
0974 417 099