skip to Main Content
Welcome to Gimasys!
Hotline: +84 974 417 099 (HCM) | +84 987 682 505 (HN) gcp@gimasys.com

Update Google's latest news in May 2017

Introducing new features to help administrators and end users get the most out of the G Suite.

 

Google news April 2017

 

Icon Email Log Search

Cải tiến việc tìm kiếm lịch sử truy cập Email. Hiện tại, các quản trị viên email có thể tìm kiếm các email theo tiêu đề và các quy định được liên kết trong email. Tính năng này giúp cho quản trị viên tiết kiệm thời gian cho việc xử lý sự cố cho người dùng. See more…

 

Icon Google Cloud Search trên  iOS

Trước đó, Google giới thiệu Google Cloud Search, một sản phẩm mới mà sử dụng bộ  máy tìm kiếm thông minh để cung cấp một trải nghiệm tìm kiếm hợp nhất thông qua bộ công cụ năng suất G Suite. Google Cloud Search đã được giới thiệu trên trình duyệt và ứng dụng Android, và bây giờ sẽ sẵn sàng trên thiết bị iOS. See more…

 

Icon Topics  trên Google+

Để có thể giúp bạn có thể sắp xếp các bộ sưu tập và các cộng đồng một cách hợp lý, Google đã tạo ra một tính năng mới được gọi là Topics. Với Topics, bạn sẽ thấy được các luồn thông tin chất lượng cao từ các bộ sưu tập, các công đồng và những người liên quan tới các chủ đề mà bạn yêu thích.  See more…

 

Icon Tùy biến Google Site

Google cho phép bạn có thể bổ sung logo vào Site và sử dụng các màu sắc từ logo đó để tùy biến site. Dễ dàng thêm logo, và xóa màu sắc logo. Tính năng  mới này sẽ giúp bạn tạo ra các sites chuyên nghiệp, sẵn sàng cho doanh nghiệp, cho tổ chức.  See more…

 

Icon Theo dõi việc tham gia Google+  trong tổ chức

Vào tháng 9 năm ngoái, từ khi Goolge+ được thông báo là một dịch vụ cốt lõi trong bộ ứng dụng G Suite. Để biết được mức độ chấp nhận và tham gia của tổ chức bạn, Google đã bổ sung báo cáo người dùng Google+ trong Admin console và báo cáo APIs. Với việc cập nhật này người quản trị sẽ thấy được số lượng người dùng hằng ngày, hàng tuần, hàng tháng, số lượng post mới, post được bình luận hay được chia sẻ. See more…

 

Icon Các cập nhật Admin console

Xóa bỏ date picker giúp cho admin tìm kiếm dữ liệu gần hiện tại nhất trong admin console. Tuy nhiên các tìm kiếm vẫn giữ nguyên các tùy chọn như: 7 ngày trước, 1 tháng trước, 6 tháng trước để hỗ trợ tốt nhất cho admin. See more…

 

Icon Cải thiện quyền kiểm soát truy cập ngoại tuyến trên Google Docs, Sheets, và Slides

Các quản trị viên sẽ có nhiều lựa chọn hơn để quản lý việc người dùng truy cập các tài liệu Docs, Sheets, Slides khi  ngoại tuyến. Giúp nâng cáo tính bảo mật thông tin cho doanh nghiệp. See more…

 

Icon G Suite Transformation Gallery

 Nơi lưu trữ thông tin các doanh nghiệp sử dụng G Suite. Doanh nghiệp bạn có thể xem các doanh nghiệp khác đã chuyển đổi phương thức làm việc bằng cách sử dụng bộ công cụ năng suất G suite. See more…

 

Icon Google Cloud Connect (GCC): Cộng đồng chính thức cho quản trị viên G Suite, nơi cung cấp  các nguồn tài nguyên có thể giúp các quản trị viên làm việc với bộ ứng dụng G Suite dễ dàng hơn. See more…

 

 

 

The source: GiMASYS

 

 

Back To Top
0974 417 099