skip to Main Content
Welcome to Gimasys!
Hotline: +84 974 417 099 (HCM) | +84 987 682 505 (HN) gcp@gimasys.com

Cập nhật thường xuyên về các thay đổi của Drive File Stream và Backup and Sync

What’s changing: Đầu năm 2017, Google đã cho ra mắt Drive File Stream and Backup and Sync để giúp người dùng trong công ty có thể dễ dàng truy cập vào các tệp tài liệu từ máy tính của mình. Tuy nhiên, nhiều người dùng muốn có một cách nào đó để theo dõi những cập nhật của 2 ứng dụng này mỗi khi Google có thay đổi mới.

 

Drive File Stream & Backup and sync

 

Để đáp ứng cho các yêu cầu của khách hàng, Google sẽ thường xuyên cập nhật các thông báo cho cả hai ứng dụng Drive File Stream and Backup and Sync trên Help Center. Những thông báo này sẽ giúp bạn luôn cập nhật được các tính năng được thêm mới và cải tiến ở mỗi version mới. Google sẽ tiếp tục thông báo về những thay đổi lớn khác trên G Suite Updates Blog.

 

Updated: Gimasys

Back To Top
0974 417 099