Slide thumbnail

Công ty tnhh tích hợp hệ thống quản lý quốc tế

06/03/2016

Contact Information

Gimasys Co .ltd

 

Floor 17, Ha Noi Creative City, 01 Luong Yen, Bach Dang ward, Ha Noi

Floor 8, Estar Building, 147-149 Vo Van Tan, ward 6, District 3, Ho Chi Minh city

 

Ho Chi Minh: +84 0974 417 099

 Ha Noi: 0987 682 505

  gsuite@gimasys.com