skip to Main Content
Welcome to Gimasys!
Hotline: +84 974 417 099 (HCM) | +84 987 682 505 (HN) gcp@gimasys.com

Dán nhãn “External” đối với email gửi tới người nhận không cùng tên miền.

Điều gì đang thay đổi 

Google đang thêm nhãn “External” mới vào chuỗi email bao gồm những người nhận bên ngoài công ty của bạn. Điều này thêm vào biểu ngữ cảnh báo người nhận bên ngoài hiện có, được hiển thị khi phản hồi các email được gửi từ bên ngoài tổ chức của bạn

 

Nhãn “External” sẽ hiển thị trên Gmail giao diện web và các thiết bị Android. Google sẽ cung cấp bản cập nhật khi tính năng này có sẵn trên iOS. 

 

Lưu ý quan trọng: Quản trị viên có thể bật hoặc tắt các nhãn cảnh báo này cho tổ chức của họ.

 

 

Dán nhãn "External" đối với email gửi tới người nhận không cùng tên miền.

Nhãn bên ngoài và biểu ngữ cảnh báo xuất hiện khi tương tác với các cá nhân bên ngoài miền.

 

Ai chịu ảnh hưởng 

Admins and end users

 

Why it’s important 

Nhãn “External” và biểu ngữ và nhãn cảnh báo trả lời là những lời nhắc hữu ích cho người dùng để xử lý các thư bên ngoài một cách thận trọng. Điều này có thể giúp tránh việc vô tình chia sẻ thông tin bí mật với người nhận bên ngoài tổ chức của họ.  

 

Additional details 

Miền phụ và bí danh sẽ không được gắn nhãn là “External”. 

 

Getting started with breakout rooms in Google Workspace 

  • Người dùng cuối: Không cần thực hiện hành động nào. Khi được quản trị viên của bạn bật, bạn sẽ thấy nhãn “External” và biểu ngữ cảnh báo khi tương tác hoặc trả lời chuỗi email với những người nhận bên ngoài tổ chức hoặc danh bạ của bạn.

Rollout pace 

 

Availability

  • Khả dụng cho tất cả khách hàng của Google Workspace cũng như khách hàng G Suite Basic và Business. 

 

 

 

 

Source: Gimasys

Back To Top
0974 417 099