skip to Main Content
Welcome to Gimasys!
Hotline: +84 974 417 099 (HCM) | +84 987 682 505 (HN) gcp@gimasys.com

Đặt Google Prompt làm lựa chọn đầu tiên cho việc xác minh 2 bước

What’s new: : Vào tháng 7, Google bắt đầu mời người dùng dùng thử  Google Prompt làm phương pháp Xác minh 2 bước (2-Step Verification – 2SV) thay vì dùng tin nhắn SMS. Google Prompt là một phương pháp giúp xác thực tài khoản dễ dàng hơn, bảo mật hơn và tuân theo các chính sách di động được áp dụng trên các thiết bị của nhân viên.

 

 

 

 

Với suy nghĩ đó, Google đang đưa Google Prompt lên làm lựa chọn đầu tiên khi người dùng bật 2SV (trước đây, SMS là sự lựa chọn chính). Khi đã bật được 2SV, người dùng vẫn sẽ có tùy chọn thiết lập SMS, ứng dụng Google Authenticator hoặc mã dự phòng làm lựa chọn thay thế thứ hai của họ.

 

 

Chức năng này sẽ chỉ có ảnh hưởng tới những người dùng chưa bật chức năng 2SV. Những cài đặt của những người dùng đã bật chức năng 2SV sẽ không bị thay đổi. Nếu người dùng muốn thiết lập 2SV nhưng không có thiết bị di động tương thích, họ sẽ được khuyên sử dụng SMS làm phương pháp xác thực thay thế.

 

Người dùng có thể cài đặt chức năng 2SV từ trang “Tài Khoản của tôi” (My account).

 

Một số điều cần lưu ý:

  • Kết nối dữ liệu sẽ được yêu cầu để sử dụng Google Prompt
  • Người dùng iOS cần phải cài đặt các ứng dụng của Google để sử dụng Google Prompt
  • Người dùng G Suite Enterprise có thể chọn áp dụng Khóa bảo mật để đáp ứng các yêu cầu bảo mật cao hơn. (Tuy nhiên, tính tới thời điểm hiện tại, Google Prompt sẽ không hoạt động trên các tài khoản dùng Khóa bảo mật).

 

Updated: Gimasys

Back To Top
0974 417 099