skip to Main Content
Welcome to Gimasys!
Hotline: +84 974 417 099 (HCM) | +84 987 682 505 (HN) gcp@gimasys.com

ĐÀO TẠO BẢO MẬT THÔNG TIN

G Suite Security là một dịch vụ nhằm nâng cao tính bảo mật cho hệ thống G Suite của doanh nghiệp, đặc biệt chú trọng vào các dịch vụ cốt lõi như Gmail, Google Drive, Google Hangouts, Google Calendar… Với G Suite Security, Gimasys đảm bảo hỗ trợ doanh nghiệp:

  • Tối ưu hóa và giám sát an toàn an ninh dữ liệu được lưu trữ trong G Suite của doanh nghiệp, nhằm giảm thiểu những rủi ro và những nguy cơ đe dọa bảo mật.
  • Đưa ra những cấu hình bảo mật tốt nhất trên Bảng quản trị theo khuyến nghị của Google.
  • Thiết lập các cảnh báo và giám sát nhằm chủ động ngăn chặn các hoạt động đáng ngờ.
  • Nâng cao nhận thức và ý thức bảo mật thông tin của người dùng, giảm thiểu nguy cơ rò rỉ dữ liệu của toàn công ty hay thông tin của khách hàng.

Để được hỗ trơ tư vấn dịch vụ đào tạo bảo mật thông tin G Suite, xin vui lòng liên hệ theo thông tin sau:

  • Đăng ký tư vấn: Here
  • Email: gcp@gimasys.com
  • Phone number: Hà Nội: 0987 682 505, TP. Hồ Chí Minh: 0974 417 099
bao-mat-thong-tin
Back To Top
0974 417 099