skip to Main Content
Welcome to Gimasys!
Hotline: +84 974 417 099 (HCM) | +84 987 682 505 (HN) gcp@gimasys.com

G Suite Newsletter 01/2020

Khởi chạy nổi bật: Gửi email như là phần đính kèm trong Gmail

Google đã lắng nghe khách hàng chia sẻ rằng có những tình huống đính kèm email có ý nghĩa hơn là chuyển tiếp các email riêng biệt, như muốn chuyển tiếp nhiều thư liên quan đến một chủ đề… Xem thêm

 

Đề xuất tệp Drive ở trong Google Chrome sẽ được phát hành rộng rãi vào tháng 12

Đầu năm nay, Google đã công bố bản beta cho các đề xuất tệp Drive trong Google Chrome. Điều này sẽ bắt đầu triển khai cho khách hàng bắt đầu vào ngày 16 tháng 12 năm 2019… Xem thêm

 

Turn off less secure apps' access to your G Suite account

Bắt đầu từ tháng 6 năm 2020, Google sẽ giới hạn khả năng cho các ứng dụng kém an toàn (LSA) truy cập dữ liệu tài khoản G Suite…. Xem thêm

 

 

 

Source: Gimasys

Back To Top
0974 417 099