Slide thumbnail

Products

Update and support center for administrator and user

Giải pháp Google Places API

Một trong những tính năng quen thuộc nhất của Google Maps là tự động hoàn thành (autocomplete), chức năng hàng đầu của Google, cung cấp một trải nghiệm tìm kiếm tốt hơn để giúp khách hàng xác định vị trí các cửa hàng của bạn.

• Dễ dàng tìm kiếm các địa điểm gần đó thông qua một loạt danh mục.

• Tính toán tuyến đường đi lại thuận tiện nhất để  tối ưu nhất.