Slide thumbnail

Products

Update and support center for administrator and user

Google Site Search

Google Site Search (GSS) mang công nghệ tìm kiếm của Google vào các website (hướng cộng đồng) doanh nghiệp, giúp người dùng có thể tìm kiếm thông tin trên website dễ dàng và nhanh chóng theo cách mà họ đang sử dụng GOOGLE.COM. Kết quả tìm kiếm đa dạng, nhiều chiều, tối ưu theo lịch sử tìm kiếm của người dùng. Thao tác nhanh chóng với các từ khóa được gợi ý thông minh; trang kết quả không xuất hiện quảng cáo và nhờ thương hiệu của Google giúp các kết quả trở nên khách quan hơn