skip to Main Content
Welcome to Gimasys!
Hotline: +84 974 417 099 (HCM) | +84 987 682 505 (HN) gcp@gimasys.com

Google Calendar: chia sẻ thời gian làm việc của bạn

What’s changing 

Bắt đầu từ ngày 30 tháng 8 năm 2021, bạn sẽ có thể chỉ ra nơi bạn đang làm việc trực tiếp trên lịch của mình. Bạn có thể thêm thói quen làm việc hàng tuần và cập nhật vị trí của mình khi kế hoạch thay đổi.

 

 

Google Calendar: chia sẻ thời gian làm việc của bạn

Đặt nơi bạn đang làm việc trong cài đặt Lịch của mình

 

 

 

Google Calendar: chia sẻ thời gian làm việc của bạn

Hiển thị vị trí làm việc của bạn trên lịch của  bạn

 

Bắt đầu từ ngày 18 tháng 8, quản trị viên sẽ có thể kiểm soát cách sử dụng tính năng này trong tổ chức của họ

 

Who’s impacted

Admins and end users

 

Why you’d use it

Bằng cách cho người khác biết bạn dự định đến văn phòng vào ngày nào trong tuần, làm việc tại nhà hoặc làm việc từ một địa điểm khác, việc lập kế hoạch cộng tác trực tiếp hoặc đặt kỳ vọng ở một nơi làm việc kết hợp sẽ dễ dàng hơn.

 

Additional details 

Bất kỳ ai có quyền truy cập rảnh / bận vào lịch của bạn đều có thể xem các vị trí làm việc của bạn. Bạn có thể tắt tùy chọn này bất kỳ lúc nào trong cài đặt lịch của mình.

 

Getting started with breakout rooms in Google Workspace

  • Admins: Tính năng này sẽ được BẬT theo mặc định và có thể bị tắt ở cấp miền hoặc đơn vị tổ chức. Nếu bạn muốn tắt cài đặt tính năng này và ngăn quảng cáo giới thiệu tự động hiển thị cho người dùng của mình, hãy nhớ tắt cài đặt này trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên trước ngày 30 tháng 8 năm 2021. 
  • End users: Trừ khi bị quản trị viên của bạn tắt, tính năng này sẽ bị TẮT theo mặc định. Bạn sẽ được hiển thị hộp thoại giới thiệu với tùy chọn để bật tính năng này bắt đầu từ ngày 30 tháng 8 năm 2021. Bạn có thể bật tính năng này bằng hộp thoại giới thiệu ban đầu hoặc trong cài đặt Lịch của bạn.

 

 

Google Calendar: chia sẻ thời gian làm việc của bạn

Giới thiệu hộp thoại để thiết lập vị trí làm việc của bạn

 

Cài đặt cho Quản trị viênRollout pace

  • Miền phát hành nhanh và phát hành theo lịch trình: Triển khai dần dần (tối đa 15 ngày để hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 18 tháng 8 năm 2021

Tính năng cho Người dùng cuối

  • Miền phát hành nhanh: Triển khai dần dần (tối đa 15 ngày để hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 30 tháng 8 năm 2021
  • Miền phát hành theo lịch trình: Phát hành dần dần (tối đa 15 ngày để hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 14 tháng 9 năm 2021

 

Availability

  • Có sẵn cho Google Workspace Business Standard, Business Plus, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Plus và tổ chức phi lợi nhuận cũng như khách hàng G Suite Business
  • Không có sẵn cho Google Workspace Essentials, Business Starter, Enterprise Essentials, Education Fundamentals, Frontline cũng như khách hàng G Suite Basic

 

 

 

 

Source: Gimasys

Back To Top
0974 417 099