skip to Main Content
Welcome to Gimasys!
Hotline: +84 974 417 099 (HCM) | +84 987 682 505 (HN) gcp@gimasys.com

Google cho phép chỉnh sửa các sự kiện Calendar trực tiếp trên Gmail và Docs

Google cho phép chỉnh sửa các sự kiện Calendar trực tiếp trên Gmail và Docs trong ứng dụng G Suite

Quick launch summary about breakout rooms in Google Workspace

 Giờ đây bạn có thể chỉnh sửa các sự kiện Google Calendar trực tiếp trên Gmail và Docs mà không cần phải truy cập vào trang Calendar trên trình duyệt. Bạn cũng có thể sử dụng “Find a Time” để xem khoảng thời gian trống lịch của những người khác khi lên kế hoạch các sự kiện.

 

Google cho phép chỉnh sửa các sự kiện Calendar trực tiếp trên Gmail và Docs

 

Getting started with breakout rooms in Google Workspace

Quản trị viên: Quản trị viên không có quyền kiểm soát tính năng này.

 

Người dùng cuối: Người dùng cuối không có cài đặt gì cho tính năng này. Truy cập Help Center để tìm hiểu thêm về cách sử dụng Calendar bảng bên cạnh.

 

Rollout pace

 

  • Các miền phát hành nhanh: Triển khai dần dần (tối đa 15 ngày cho để hiển thị đầy đủ tính năng) bắt đầu từ ngày 11 tháng 6 năm 2020.
  • Các miền phát hành theo lịch trình: Triển khai mở rộng (có thể dài hơn 15 ngày để hiển thị đầy đủ tính năng) bắt đầu từ ngày 24 tháng 6 năm 2020.

 

If you have any questions regarding the application or need to sign up for a free consultation to learn about its features, G Suite Please contact Gimasys immediately for advice: 

 

  • Email: gsuite@gimasys.com
  • Sign up for a free trial: Here
  • Phone number: Hà Nội: 0987 682 505 – Hồ Chí Minh: 0974 417 099

 

 

Source: Gimasys

Back To Top
0974 417 099