skip to Main Content
Welcome to Gimasys!
Hotline: +84 974 417 099 (HCM) | +84 987 682 505 (HN) gcp@gimasys.com

Google Meet bổ sung tính năng kiểm soát thay đổi hình nền

Những gì đang thay đổi

Google đang thêm khả năng cho quản trị viên có thể bật hoặc tắt việc sử dụng các hình nền tùy chỉnh hoặc các hình nền được cài đặt trước đó trong Google Meet cho các cuộc họp ở cấp đơn vị tổ chức (OU).

 

Cài đặt này sẽ xác định liệu những người tham gia cuộc họp có thể thay đổi hình nền khi tham gia cuộc họp hay không. Ví dụ: khi cài đặt được TẮT cho người tổ chức cuộc họp, người tham gia cuộc họp đó sẽ không có tùy chọn thay đổi hình nền của họ – kể cả cài đặt của riêng họ.

 

Getting started with breakout rooms in Google Workspace 

  • Quản trị viên: Tính năng này sẽ được BẬT theo mặc định và có thể bị tắt ở cấp đơn vị tổ chức hoặc cấp nhóm. Lưu ý: tùy chọn “Cho phép người dùng chọn hình ảnh tùy chỉnh” sẽ bị tắt theo mặc định đối với các miền Education và Enterprise for Education. Truy cập Help Center để tìm hiểu thêm về cách kiểm soát xem người dùng có thể thay đổi hình nền của họ trong Meet hay không.

 

 

Google Meet bổ sung tính năng kiểm soát thay đổi hình nền

Tại phần Google Meet trong Admin console,  trong cài đặt video Meet, bạn có thể kiểm soát xem người dùng có thể thay đổi hình nền của họ trong Meet hay không.

 

 

Thời gian phát hành 

 

Availability

  • Có sẵn cho Google Workspace Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard, và Enterprise Plus, cũng như các khách hàng G Suite Basic, Business, Education, Enterprise for Education, và Nonprofits customers.

 

 

 

Source: Gimasys

Back To Top
0974 417 099