skip to Main Content
Welcome to Gimasys!
Hotline: +84 974 417 099 (HCM) | +84 987 682 505 (HN) gcp@gimasys.com

Google Meet cho phép chấp nhận người dùng tham gia hàng loạt

Quick launch summary about breakout rooms in Google Workspace 

Giờ đây, bạn có thể chấp nhận hàng loạt tất cả các yêu cầu tham gia đang chờ xử lý trong Google Meet. Việc chấp nhận tất cả người tham gia hoặc sinh viên cùng một lúc giúp hạn chế gián đoạn trong cuộc gọi video. Lưu ý, chỉ người tổ chức cuộc họp mới có thể xem hoặc phê duyệt yêu cầu tham gia cuộc họp. 

 

 

Google Meet cho phép chấp nhận người dùng tham gia hàng loạt

Cho phép tất cả người tham gia cùng một lúc trong Meet

 

Bắt đầu với tính năng tham gia hàng loạt trong Google Meet

 

Lộ Trình Triển khai 

 

Availability

  • Có sẵn cho các phiên bản Google Workspace Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard và Enterprise Plus, cũng như các khách hàng đang sử dụng G Suite Basic, Business, Education, Enterprise for Education, Nonprofits và người dùng có Google Account cá nhân.

 

Liên hệ Gimasys để được tư vấn chiến lược chuyển đổi phù hợp với tình hình thực tế doanh nghiệp của bạn và trải nghiệm miễn phí bộ công cụ Google Workspace: 

  • Hotline: Hà Nội: 0987 682 505 – Hồ Chí Minh: 0974 417 099
  • Email: gcp@gimasys.com
  • Đăng ký tư vấn miễn phí: Tại đây.

 

Updated: Gimasys.

Back To Top
0974 417 099