skip to Main Content
Welcome to Gimasys!
Hotline: +84 974 417 099 (HCM) | +84 987 682 505 (HN) gcp@gimasys.com

Google yêu cầu cập nhật ứng dụng G Suite trên điện thoại và máy tính trước ngày 12/8/2020 để đảm bảo ứng dụng tiếp tục hoạt động

Quick launch summary about breakout rooms in Google Workspace

Năm 2018, Google đã thực hiện các nâng cấp đối với cơ sở hạ tầng dịch vụ và API của mình để cải thiện hiệu suất và bảo mật. Do những thay đổi này, một số phiên bản cũ hơn của ứng dụng dành cho máy tính và thiết bị di động sử dụng G Suite có thể ngừng hoạt động vào ngày 12 tháng 8 năm 2020. Đặc biệt, các phiên bản được phát hành trước tháng 12 năm 2018 có thể bị ảnh hưởng. 

 

Lợi ích khi lựa chọn G Suite Business

 

Để đảm bảo quy trình làm việc của người dùng không bị gián đoạn, người dùng của bạn nên cập nhật các ứng dụng Google sau đây lên các phiên bản mới nhất càng sớm càng tốt:

 • Classroom iOS app
 • Docs Android and iOS apps
 • Drive Android and iOS apps
 • Drive File Stream desktop app
 • Gmail iOS app
 • Sheets Android and iOS apps
 • Slides Android and iOS apps

 

Getting started with breakout rooms in Google Workspace

 • Quản trị viên: Khuyến khích người dùng của bạn nâng cấp ứng dụng của họ. Nếu bạn triển khai Drive File Stream cho tổ chức của mình, hãy đảm bảo bạn sử dụng phiên bản mới nhất.
 • Người dùng cuối: Nâng cấp các ứng dụng được liệt kê ở trên lên phiên bản mới nhất càng sớm càng tốt.

Rollout pace

 

If you have any questions regarding the application or need to sign up for a free consultation to learn about its features, G Suite Please contact Gimasys immediately for advice: 

 

 • Email: gsuite@gimasys.com
 • Sign up for a free trial: Here
 • Phone number: Hà Nội: 0987 682 505 - Ho Chi Minh: 0974 417 099

 

 

Updated: Gimasys.

 

Back To Top
0974 417 099