Slide thumbnail

Hướng dẫn quy trình renew dịch vụ G – Suite

1. Hướng dẫn renew dịch vụ

 

– B1: Đến trang chủ của hệ thống order online, nhấn vào nút renew

 

– B2: Nhập mã hợp đồng cần renew và gửi yêu cầu

 

 

– B3: Kiểm tra mail và nhấn vào link được cung cấp

 

– B4: Xác nhận thông tin hợp đồng và nhấn nút “Renew”

 

 

– B5: Xác nhận thông tin đơn hàng, chỉnh sửa đơn hàng cần renew và nhấn nút “Gửi yêu cầu”

 

 

 

2. Hướng dẫn thực hiện yêu cầu chỉnh sửa

 

– Sau khi nhận được yêu cầu chỉnh sửa từ nhân viên sale, khách hàng nhấn vào link được đính kèm để bắt đầu chỉnh sửa.

 

– Lưu lý là chỉ chỉnh sửa ở những trường được tô đỏ