Slide thumbnail

Update knowledge G Suite

Knowledge

Tháng 6 năm 2012, Google thông báo ngừng cung cấp Google Apps Free.

More

“Find a time” sẽ đưa ra những gợi ý để bạn có thể lựa chọn thời gian phù hợp. Bạn có thể “chạm” để xem lịch của tất cả mọi người ngay lập tức.

More

Đối với ứng dụng Google Apps for Work (Gmail), thì của Google được sử dụng vượt hơn hẳng Microsoft tới 14 lần.

More

Một giải pháp có tính đột phá được cung cấp bởi Google, được xây dựng trên nền tảng công nghệ Điện toán đám mây (Cloud Computing).

More

Google đang làm cho người dùng dễ dàng hơn để bật chia sẻ tập tin trong Drive trên web.

More

Hệ thống email phải chắc chắn được bảo mật, đó là điều kiện tiên quyết để bảo vệ an toàn các dữ liệu trong doanh nghiệp.

More

Google đã cho ra mắt công cụ Outline trên Google Docs giúp đánh dấu hoặc làm mục lục cho một văn bản một cách nhanh chóng.

More

Google always adds more features into Google Apps, helps workers to be more productive with no need for system upgrade.

More