skip to Main Content
Welcome to Gimasys!
Hotline: +84 974 417 099 (HCM) | +84 987 682 505 (HN) gcp@gimasys.com

Added data label settings in Google Sheets charts

Google đang thêm các tính năng mới để giúp các biểu đồ bạn tạo trong Google Sheets thể hiện được nhiều thông tin hơn. Các tính năng này bao gồm hiển thị tổng số nhãn dữ liệu cho biểu đồ xếp chồng và quyết định vị trí đặt nhãn dữ liệu.

 

Hiển thị tất cả trên những biểu đồ xếp chồng – stacked chart

 

Bây giờ bạn có thể thêm tất cả các nhãn dữ liệu trên biểu đồ xếp chồng, qua đó hiển thị tổng tất cả nội dung trong tập dữ liệu

 

nhãn dữ liệu Google sheets

 

Chọn ví trí mà bạn muốn đặt nhãn dữ liệu

 

Bạn cũng có thể chọn nơi nhãn dữ liệu sẽ xuất hiện trên biểu đồ. Các tùy chọn này sẽ thay đổi dựa trên loại biểu đồ bạn đang sử dụng.

 

Với những biểu đồ cột và thanh, những tùy chọn đặt nhãn dữ liệu là

 

 • Auto  – Sheet sẽ cố gắng chọn vị trí tốt nhất
 • Center  – Ở giữa cột
 • Inside end – Ở cuối cột, phía bên trong
 • Inside base – Tại đáy cột
 • Outside end – Ở cuối cột, phía bên ngoài

 

data label google sheets

 

Đối với biểu đồ dạng đường, điểm và khu vực, các tùy chọn vị trí là:

 

 • Auto – Sheet sẽ cố gắng chọn vị trí tốt nhất
 • Center – ở giữa điểm dự định
 • Left – tới bên trái điểm dự định
 • Right – tới bên phải điểm dự định
 • Above – trên điểm dự định
 • Below – dưới điểm dự định

 

Data label google sheets

 

Updated: Gimasys

Back To Top
0974 417 099