skip to Main Content
Welcome to Gimasys!
Hotline: +84 974 417 099 (HCM) | +84 987 682 505 (HN) gcp@gimasys.com

Các cập nhật Admin console để luôn hiển thị dữ liệu mới nhất, “date picker” bị xóa

Tính năng mới này sẽ làm thay đổi hành vi đánh dấu, các báo cáo tổng thể và các báo cáo bảo mật trong Admin console để luôn hiển thị các số liệu mới nhất cho từng nguồn dữ liệu. Trước đó, các báo cáo này sẽ được lọc ngày mặc định ở quá khứ mà có chứa các báo cáo hoàn thành đâu tiên, điều này có thể bao gồm các số liệu bị trễ khi nhiều thông tin ngày. Xa hơn nữa, Google sẽ xóa “date picker”, luôn hiển thị các số liệu  mới nhất và thông báo cho bạn khi các số liệu bị trễ.

 

 Các cập nhật Admin console để luôn hiển thị dữ liệu mới nhất, “date picker” bị xóa

 

 

Các lợi ích:

  • Trong mục các điểm nổi bật, bạn sẽ thấy dữ liệu mới nhất cho từng số liệu
  • Trong các ứng dụng người dùng (Apps usage), trạng thái chia sẻ tài liệu được liên kết (Document Link Shared Status), trạng thái người dùng (User status), lưu trữ và các báo cáo bảo mật.
  • Ký hiệu ‘*’ có thể xuất hiện kế bên số liệu cũ trong từng phần, chỉ ra khi nào dữ liệu có thể bị trễ khi được so sánh với các số liệu khác trong mỗi phần.

Câu hỏi thường gặp:

 

  • Thay đổi này có ảnh hướng tới báo cáo API không?

 

Không, báo cáo API sẽ không bị ảnh hưởng bởi báo cáo nay. Google sẽ thông báo cho bạn bất cứ những thay đổi API trong tương lai.

 

  • Nếu “date picker” bị xóa, quản trị viên sẽ không thể xem lại các kết quả từ tháng trước trong báo cáo được đánh dấu?

 

Không, tới thời điểm hiện tại, vẫn có thể chọn để xem báo cáo” 7 ngày qua”, “ một tháng qua”, “ 6 tháng qua”. Dữ liệu báo cáo Docs thường bị trễ (3 ngày hoạt động), vì vậy nhiều khách hàng phàn nàn và không nhận ra rằng việc sử dụng date picker không cho phép họ thấy nhiều dữ liệu gần đây hơn những tài liệu cũ đã có sẵn trong hệ thống – nó cho phép họ một cảm giác sai về việc kiểm soát dữ liệu.  Tiêu đề báo cáo mới nhất rõ ràng các trạng thái “dữ liệu mới nhất đã sẵn sàng”,  hiển thị chính xác hơn dữ liệu thật. Các quản trị viên luôn tìm kiếm dữ liệu theo một khoảng thời gian ngày cụ thể bằng sử dụng các báo cáo API.

Lưu ý: Tính năng này sẽ triển khai từ từ và có thể không hiển thị hết cho tất cả khách hàng G Suite cho đến giữa tháng 5.

 

Source: Gimasys

Back To Top
0974 417 099