skip to Main Content
Welcome to Gimasys!
Hotline: +84 974 417 099 (HCM) | +84 987 682 505 (HN) gcp@gimasys.com

Export presentations in Open Document Presentaion (ODP) format from Slides

Để có thể lưu các Slides trong các định dạng tập tin Open Document Presentaion (.odp) được yêu cầu từ cộng đồng mã nguồn mở hoặc các tổ chức mà sử dụng phần mềm văn phòng mã nguồn mở, như là LibreOffice và OpenOffice. Với chương trình này, bạn có thể tải những bài thuyết từ từ Google Slides của bạn ở định dạng tập tin ODP.

Ở trang thuyết trình Google Slides, bấm File >​ ​Download as >​ ​ODP Document (.odp)​ để tải bài thuyết trình của bạn dạng file ODP. File sẽ được lưu ở thư mục download mặc định của bạn.

Bây giờ bạn có thể nhập và xuất 3 định dạng file OpenDocument File chủ yếu: những file odt cho tài liệu, ods cho spreadsheets, và odp cho các trang trình chiếu.

 

OpenDocument Presentation (ODP) format

 

Lưu ý rằng: một số định dạng (như là bảng và các hình dạng phức tạp) có thể bị mất trong quá trình chuyển đổi tập tin.

The source: GiMASYS

Back To Top
0974 417 099