skip to Main Content
Welcome to Gimasys!
Hotline: +84 974 417 099 (HCM) | +84 987 682 505 (HN) gcp@gimasys.com

New languages supported in Google Docs, Slides

What’s new:  Dù bạn hay đồng nghiệp hay khách hàng của bạn ở nơi đâu trên thes giới, Google đều muốn đảm bảo rằng Google Docs, Slides có thể giúp cho công việc của bạn. Đó là lí do vì sao Google đã thêm vào các phông chữ mới trong Docs và Slides để hỗ trợ 62 ngôn ngữ, bao gồm cả những ngôn ngữ không phải Latin như Cyrillic và Devanagari (và sắp tới sẽ nhiều hơn nữa!)

 

Google supports new languages

 

Để tìm những phông chữ mới này, bạn chỉ cần ấn vào “More fonts” ở phần đoạn cuối của lựa chọn “Fonts” trên thanh công cụ. Ở đây bạn cũng sẽ thấy những phông chữ được gợi ý dựa trên ngôn ngữ của văn bản.

 

 

Thêm vào đó, Google cũng tạo ra những mẫu templates của Google Docs, Sheets, Slides, Forms bằng 4 ngôn ngữ mới: European Spanish, Latin American Spanish, French, và Brazilian Portuguese. Các ngôn ngữ tiếp theo sẽ sớm được bổ sung, bao gốm cả tiếng Hindi.

 

Updated: Gimasys

Back To Top
0974 417 099