skip to Main Content
Welcome to Gimasys!
Hotline: +84 974 417 099 (HCM) | +84 987 682 505 (HN) gcp@gimasys.com

New parameters for G Suite Admins and Google+ group moderators

What’s new: Đầu năm nay, Google đã có những bổ sung vào Google+ metrics (các thước đo, thông số dành cho Google+) để admin có thể hiểu rõ hơn về hoạt động của người dùng solution page as well as the các thông số đo lường ở cấp cộng đồng (community-level metrics).
Tiếp tục nỗ lực này, Google giới thiệu Google+ community metrics (các thước đo dành cho các nhóm sử dụng Google+), được trình bày ở hai mục: Admin console (Bảng điều khiển dành cho quản trị viên) và Google+ community dashboard (Bảng điều khiển cộng đồng của Google+).

 

Các thước đo dành cho Community owner (Chủ sở hữu nhóm cộng đồng) và Moderator (Người điều hành nhóm)
Đầu tiên, chủ sở hữu nhóm cộng đồng và người điều hành nhóm giờ đây có thể thấy số liệu về thành viên và các tương tác mới trong cộng đồng của họ bằng tab “Insight” (Thông tin chi tiết) mới. Nếu muốn biết thêm thông tin về một thông số cụ thể nào đó thì chỉ cần trỏ chuột vào thông số đó, phần giải thích sẽ hiện lên để giúp bạn hiểu dữ liệu hơn.

 

Google+ metrics

 

Để truy cập vào các thông tin chi tiết này, chủ sở hữu hoặc người điều hành có thể nhấp vào nút “Manage” (trước đây là nút “Moderate”) và chọn tab “Insight”.
Lưu ý: Chỉ có chủ sở hữu và người kiểm duyệt của các cộng đồng trên Google+ mới có thể thấy và truy cập vào bảng điều khiển này.

 

Chức năng báo cáo các hoạt động của cộng đồng G+ dành cho admin

Đối với quản trị viên G Suite, Google cũng đã thêm tính năng để bạn có thể xem tất cả các nhóm, cộng đồng thuộc sở hữu của các thành viên trong doanh nghiệp của bạn; có thể phân loại các thông số như: tổng số thành viên, thành viên tích cực, số bài đã đăng gần đây và hơn thế nữa. Trong báo cáo này, bạn có thể tìm thấy trong Admin console bằng cách truy cập Reports > Apps > Google+ > Communities report. Bạn cũng có thể thấy phần “Visibility” của cộng đồng, cho biết những ai có thể truy cập cộng đồng đó (Tất cả mọi người, chỉ những người trong doanh nghiệp,…)

 

Google+ metrics

 

Bạn có thể chọn để xem dữ liệu quan trọng trong 7 hoặc 30 ngày đã qua.

Cũng như các bổ sung trước đây dành cho mục báo cáo, các thước đo, thông số này sẽ được hiển thị trong cả Admin console và cả Report API.

 

Updated: Gimasys

 

Back To Top
0974 417 099