skip to Main Content
Welcome to Gimasys!
Hotline: +84 974 417 099 (HCM) | +84 987 682 505 (HN) gcp@gimasys.com

How to use Gmail address to filter spam effectively

Không cần phân vân về dấu chấm “.” trong địa chỉ email của bạn nữa, Google khẳng định nó sẽ không gây ảnh hưởng gì tới việc nhận email.

 

Địa chỉ email cá nhân của mọi người thường sẽ được để dưới dạng tên của người đó và có đuôi @gmail.com. Ví dụ Nguyenthimai@gmail.com

Nhưng nếu bạn vô tình cho người khác địa chỉ email dưới dạng nguyen.thimai@gmail.com thì đừng lo, bạn vẫn sẽ nhận được thư mà người khác gửi tới.

Trong thực tế, nếu bạn là người dùng Gmail, dấu chấm “.”  trong tên hòm thư sẽ không hề có ảnh hưởng gì cả. Gmail hoàn toàn không quan tâm đến chúng. Bạn có thể thêm or bỏ đi bao nhiêu dấu chấm “.” tùy thích.

Đây là cách Google giải thích về việc này trên help page.

 

Nếu có người vô tình thêm một vài dấu chấm “.” khi nhập địa chỉ email của bạn lúc gửi thư, bạn vẫn sẽ nhận được email đó. Ví dụ, nếu email của bạn là nguyenthimai@gmail.com, bạn sẽ sở hữu tất cả các địa chỉ email mà có dấu chấm trong đó:

Nguyen.thimai@gmail.com

Nguyen.thi.mai@gmail.com

Ng.u.y.e.n.t.h.i.m.a.i@gmail.com

 

Gmail là một trong ít những ứng dụng dịch vụ mà dấu chấm “.” không tạo nên sự khác biệt trong cách đặt tên của người dùng. Tác giả Will Oremus trước đây cũng phát hiện ra rằng Facebook cũng không quan tâm đến dấu chấm “.” trong username, nhưng hầu hết các ứng dụng online khác thì có.

 

Lưu ý rằng: Nếu bạn sử dụng tài khoản Gmail dành cho doanh nghiệp (G Suite – tài khoản Gmail có tên miền của công ty) thì không có nghĩa là bạn được thêm dấu chấm “.” vào địa chỉ của mình; điều này chỉ áp dụng cho những người dùng Gmail cá nhân –  tức là những tài khoản có đuôi @gmail.om

 

Địa chỉ email bí mật dùng để lọc thư rác

 

Dùng Gmail để lọc thư rác

 

Bạn cảm thấy phiền phức mỗi lần được yêu cầu cung cấp địa chỉ email vì sợ rằng mình sẽ phải nhận quá nhiều thư rác hay sợ rằng thông tin của mình sẽ bị mua đi bán lại? Hãy yên tâm, bạn vẫn có thể dùng email để đăng kí các dịch vụ, ứng dụng trên mạng nhưng không còn phải lo ngại về vấn đề spam

Bởi vì mỗi dấu chấm “.” Sẽ mang đến cho bạn một địa chỉ email thay thế, bạn có thể lựa chọn một địa chỉ email nhất định dùng để lọc những thư spam một cách hiệu quả.

 

Ví dụ: Email của bạn là nguyenthimai@gmail.com – đây sẽ là địa chỉ email chính. Nhưng mỗi khi bạn được yêu cầu cung cấp địa chỉ email mà có khả năng là họ sẽ gửi mail làm phiền bạn sau này, bạn có thể cho họ địa chỉ thay thế, ví dụ nguyen.thimai@gmail.com.

 

Sau đó, bạn vào Gmail, tạo một folder cho tất cả mọi email được gửi vào nguyen.thimai@gmail.com và cài đặt chế độ tự động gắn dấu sao, hoặc archive (lưu trữ) hoặc xóa những email đó. Bạn cũng có thể sử dụng thêm một vài dấu chấm “.” để tạo ra một địa chỉ email khác, ví dụ: nguyen.thi.mai@gmail.com, chuyên dùng để đăng kí trên các website, thay vì tạo hẳn một địa chỉ email mới.

 

Mẹo này cũng áp dụng với kí hiệu dấu cộng “+”, tức là nó cũng được dùng để tạo ra nhiều địa chỉ email thay thế. Ví dụ, nếu tên hòm mail của bạn là Taylorfan@gmail.com, bạn có thể gửi email đến Taylorfan+friends@gmail.com or Taylorfan+club@gmail.com. Google giải thích trên help page.

 

Google cũng gợi ý bạn sử dụng cách này khi bạn dùng email đăng kí một dịch vụ nào đó trên mạng, hoặc khi bạn nghĩ rằng có thể họ sẽ chia sẻ thông tin của bạn với người khác. Ví dụ, khi bạn điền thông tin vào một tờ phiếu khảo sát ở siêu thị nhưng sau đó lại nhận được email quảng cáo bán nhà hay du lịch thì bạn có thể biết lí do tại sao. Giải pháp: hãy lọc những thư đó và tự động xóa chúng đi. Xem các gợi ý by Google.

 

Nguồn: Business Insider

Updated: Gimasys

 

Back To Top
0974 417 099