skip to Main Content
Welcome to Gimasys!
Hotline: +84 974 417 099 (HCM) | +84 987 682 505 (HN) gcp@gimasys.com

Improved attachment control in Gmail

What’s new: Là một admin G Suite, một trong những phần công việc quan trọng nhất là giữ dữ liệu của doanh nghiệp không bị rơi “nhầm” vào tay nguời khác. Ngăn chặn mất dữ liệu Gmail (DLP) sẽ giúp bạn bằng cách cho phép quét, có cách xử lí một cách hệ thống luồng email từ bên trong và bên ngoài. Với lần cải tiến này, Google đã cải thiện khả năng đó, đặc biệt là đối với tệp đính kèm. Có nhiều nguyên nhân Can't open attachments in gmail  tìm hiểu lý dó và cách giải quyết trong bài viết của Gimasys.

 

Trước đây, khi bạn muốn xác định vị trí của một tập tin theo dạng tùy chỉnh* thông tin để tìm kiếm trong các file đính kèm của Gmail, bạn chỉ có thể quét tìm kiềm dựa trên đầu mục tin nhắn MIME cho tên file đính kèm. Có nghĩa là, nếu người gửi đổi tên tập tin thì bạn thể không thể tìm ra được chúng nữa.Còn bây giờ, nếu bạn tích vào hộp thoại “Also match files based on file format (dạng hỗ trợ)” bạn cũng sẽ quét được cả nội dung của các tập tin (được cho là một trong những dạng hỗ trợ).

 

Điều này sẽ cải tiến lệnh thêm đính kèm và  hơn nữa là ngăn chặn việc mất dữ liệu trong tổ chức của bạn. Để biết thêm về việc cài đặt các quy định cho lệnh đính kèm, tìm thêm ở Trung tâm hỗ trợ (Help Center). 

 

Gmail

 

Updated: Gimasys

 

Back To Top
0974 417 099