skip to Main Content
Welcome to Gimasys!
Hotline: +84 974 417 099 (HCM) | +84 987 682 505 (HN) gcp@gimasys.com

Improved awareness of active accounts when opening files with multiple logins

What’s changing

 

Chúng tôi giúp bạn dễ dàng xác định tài khoản Google nào đang hoạt động khi mở và đóng góp cho các tệp Tài liệu, Trang tính và Trang trình bày

 

Khi bạn đăng nhập vào nhiều tài khoản, như chuyển đổi giữa tài khoản công việc và cá nhân, đôi khi có thể khó hiểu khi xác định tài khoản nào đang hoạt động khi mở và cộng tác trên Tài liệu, Trang tính hoặc Trang trình bày.

 

Bây giờ khi bạn mở tệp, bạn có thể thấy một thông báo cho biết tài khoản nào đang hoạt động và cung cấp cho bạn tùy chọn thay đổi nhanh các tài khoản để đảm bảo bạn đang sử dụng tài khoản tốt nhất. Điều này sẽ giúp loại bỏ sự nhầm lẫn và đảm bảo bạn sử dụng đúng tài khoản khi đóng góp cho nội dung.

 

Improved awareness of active accounts when opening files with multiple logins

 

Gimasys.

Back To Top
0974 417 099