skip to Main Content
Welcome to Gimasys!
Hotline: +84 974 417 099 (HCM) | +84 987 682 505 (HN) gcp@gimasys.com

Improved menus and toolbars in Google Docs and Slides

What’s new: Google đã có một số thay đổi với menu và thanh công cụ trong Google Docs và Slides trên web. Những thay đổi này sẽ  khiến một số mục dễ tìm kiếm hơn và làm tăng tính nhất quán khi người dùng sử dụng Docs và Slides. Bạn có thể nhận ra một trong những điều sau:Trong Docs và Slides: “Lists” trong menu Format đã được đổi tên thành “Bullets and numbering.”

 

  • Trong Docs và Slides: “Show spelling suggestions” (Hiện gợi ý chỉnh sửa chính tả) đã được đổi tên thành “Spelling” và chuyển từ menu View sang menu Tools.

 

  • Trong Docs: “Document outline” đã được đổi tên thành “Show document outline” và chuyển từ menu Tools sang menu View.

 

  • Trong Slides: “Import slides” (Nhập slide từ nguồn có sẵn) đã bị xoá khỏi menu Insert.

 

Xem thêm phía dưới về một vài ví dụ về những thay đổi mới trên thanh công cụ và bảng tùy chọn menu.

 

Google Docs, Slides Updates

 

Google Docs, Slides updates

 

Google Docs, Slides updates

 

Updated: Gimasys

Back To Top
0974 417 099