Slide thumbnail

Update knowledge G Suite

Knowledge

Cập nhập tính năng mới cho ứng dụng Google Docs, Sheets trên mobile

01/08/2016

Google cập nhất phiên bản mới nhất cho ứng dụng Google Docs và Sheets trên các thiết bị Android và iOS bao gồm:

 

  • Chỉnh sửa nội dung trên giao diện Print layout trên ứng dụng Docs Android và iOS 

 

Người dùng cần bấm vào nút chỉnh sửa bút chì khi đang xem tài liệu trên chế độ Print layout, khi đó người dùng sẽ có thể chỉnh sửa tài liệu đó ngay lập tức mà không cần rời khỏi chế độ Print layout.

 

Google Docs

 

  • Thêm  và chỉnh sửa các định dạng trong ứng dụng Sheets Android

 

Google thêm tính năng định dạng ô, hàng, cột để thay đổi định văn bản, màu nền…trong tài liệu.

 

Google Docs, Sheets

Update: GiMASYS

 

Knowledge

Update and support center for administrator and user