skip to Main Content
Welcome to Gimasys!
Hotline: +84 974 417 099 (HCM) | +84 987 682 505 (HN) gcp@gimasys.com

Improved phone reminder mode with 2-step verification

Improved phone reminder mode with 2-step verification

 

Tháng 6 năm 2016, chúng tôi giới thiệu chế độ nhắc bằng điện thoại xác minh qua 2 bước, cung cấp cho người dùng một tùy chọn khác để giữ an toàn cho tài khoản của họ. Với lần khởi chạy này, người dùng đã chọn tham gia nhận lời nhắc  bằng điện thoại qua 2 bước sẽ nhận thấy những cải tiến cho thông báo họ nhận được khi cố gắng đăng nhập. Ví dụ: khi có hiệu lực, họ sẽ thấy thêm chi tiết về yêu cầu đăng nhập, như khi nào và nơi nó được tạo ra. Những nhắc nhở cải tiến này sẽ xuất hiện trên cả thiết bị Android và iOS.

 

The source: Gimasys

Back To Top
0974 417 099