skip to Main Content
Welcome to Gimasys!
Hotline: +84 974 417 099 (HCM) | +84 987 682 505 (HN) gcp@gimasys.com

Add comments when changing meeting information on Google Calendar

 

What’s new: Mới đây, Google đã thêm tính năng mới trên Googe Calendar giúp việc trao đổi thông tin mỗi khi có thay đổi về chi tiết cuộc họp (thời gian, địa điểm,…). Ví dụ, mỗi khi bạn rời lịch hoặc hủy một cuộc họp đã được lên kế hoạch trước, bạn sẽ thấy một hộp hội thoại xuất hiện, nơi bạn có thể gửi tin nhắn thông báo về lí do thay đổi hay chú thích kèm theo.

 

Sau khi gửi tin nhắn, những thành viên đã được mời tham gia buổi họp sẽ nhận được email thông báo về những thông tin mới cập nhật.

 

Google calendar

 

Bạn có thể tìm hiểu thêm về cách sử dụng Google Calendar thông minh và hiệu quả.

Updated: Gimasys

Back To Top
0974 417 099