skip to Main Content
Welcome to Gimasys!
Hotline: +84 974 417 099 (HCM) | +84 987 682 505 (HN) gcp@gimasys.com

New admin privileges to manage custom templates in Google Drive

Đặc quyền quản trị mới để quản lý các mẫu tùy chỉnh trong Google Docs, Sheets, Slides, và Forms

 

Vào tháng 11 năm 2016, chúng tôi giới thiệu các mẫu tùy chỉnh trong Google  Docs, Sheets, Slides, và Forms, cho phép các nhóm có thể dành ít thời gian định dạng hơn và dành nhiều thời gian để tìm kiếm, cộng tác và chia sẻ ý tưởng của mình. Chúng tôi cũng đã cung cấp cho khách hàng G Suite Business, Education và Enterprise các kiểm soát tùy chọn trong Admin console như:

• Tính kiểm duyệt – yêu cầu các mẫu do người dùng gửi phải được quản trị viên phê duyệt với đặc quyền quản trị của Drive và Documents.

• Tính Hạn chế – giới hạn việc gửi mẫu cho quản trị viên bằng đặc quyền quản trị của Drive và Documents.

 

Với lần khởi chạy này, bạn không còn phải cung cấp đặc quyền đầy đủ của Drive và Docs cho quản trị viên muốn có khả năng kiểm soát và quản lý các mẫu. Thay vào đó, bạn có thể cấp cho các quản trị viên một Mẫu Docs đặc quyền mới, cho phép họ có thể phê duyệt các mẫu và sửa đổi cài đặt mẫu trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên, nhưng không phải là quyền thay đổi cài đặt Drive, Docs, Sheets, Slides, and Forms  và hình thức khác . Quản trị viên giữ đặc quyền Drive và Docs đầy đủ sẽ tiếp tục có thể quản lý mẫu.

 

Templates 1

Templates 2

 

 

Sự thay đổi này sẽ cho phép tổ chức của bạn có thể quản lý các mẫu tùy chỉnh theo cách có thể mở rộng, mà không phải từ bỏ quyền kiểm soát các cài đặt quản trị nhạy cảm.

 

The source: Gimasys

 
Back To Top
0974 417 099