skip to Main Content
Welcome to Gimasys!
Hotline: +84 974 417 099 (HCM) | +84 987 682 505 (HN) gcp@gimasys.com

Easily copy Hangouts Meet meeting information between Calendar events

What’s new: Có rất nhiều lí do khiến bạn phải sử dụng cùng một thông tin Hangouts Meet cho nhiều cuộc họp/sự kiện trên Calendar. Ví dụ:

  • Tạo các cuộc họp riêng biệt dùng cho phỏng vấn, nhằm đảm bảo tính riêng tư của người phòng vấn cũng như của thí sinh đến phỏng vấn.
  • Tạo các sự kiện khác nhau – một để đặt phòng, một cái khác để mời diễn giả, và một cái thứ ba dành cho các khách mời khác.
  • Tham gia các cuộc họp liên tiếp và bạn không muốn cứ nửa tiếng phải rời đi rồi lại tham gia vào các cuộc họp khác.

Trong tất cả các trường hợp trên, bạn sẽ muốn đảm bảo rằng những người được mời sẽ tham gia vào cùng một cuộc họp, kể cả họ đang có các sự kiện khác nhau trên Calendar.

 

Hangouts Meet

 

Để đơn giản hóa quá trình này, Google đã khiến việc copy và paste thông tin các cuộc họp trên Hangouts Meet dễ dàng hơn.

Để thay đổi chi tiết của một sự kiện:

  1. Mở sự kiện ở chế độ “edit”
  2. Ấn “VIEW DETAILS”
  3. Ấn vào biểu tượng chiếc bút chì để chỉnh sửa
  4. Paste dòng code (hoặc cả URL) của một cuộc họp Hangouts Meet khác vào

Chú ý rằng tính năng này chỉ có thể làm được khi bạn dùng bản Calendar for Web mới.

 

Updated: Gimasys

Back To Top
0974 417 099