skip to Main Content
Welcome to Gimasys!
Hotline: +84 974 417 099 (HCM) | +84 987 682 505 (HN) gcp@gimasys.com

Gmail will now prompt you to reply to emails

What’s changing: Khi hộp thư đến của bạn có quá nhiều email, chắc chắn bạn sẽ vô tình bỏ lỡ một số công việc. May mắn thay, phiên bản mới của Gmail có thể giúp bạn. Giờ đây, Gmail sẽ “thúc đẩy” người dùng trả lời những email mà họ có thể đã bỏ sót và gợi ý những email mà họ chưa nhận được phản hồi.

 

New Gmail

 

Tính năng này được bật mặc định cho người dùng phiên bản mới của Gmail, nhưng họ có thể chọn tắt tính năng này từ Gmail Settings menu.

 

New Gmail

 

Google hy vọng rằng tính năng được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo này sẽ giúp bạn quản lý hòm thư của mình và ưu tiên giải quyết những công việc cần làm.

 

Updated: Gimasys

Back To Top
0974 417 099