skip to Main Content
Welcome to Gimasys!
Hotline: +84 974 417 099 (HCM) | +84 987 682 505 (HN) gcp@gimasys.com

Now every G Suite user can manage security keys with two-step authentication

What’s new:: Google khuyến khích tất cả khách hàng nên sử dụng xác minh hai bước để tăng cường bảo mật khi họ đăng nhập vào tài khoản G Suite. Đặc biệt, Google khuyên bạn nên sử dụng các khoá bảo mật bởi chúng dễ sử dụng và có thể ngăn chặn một số cuộc tấn công bảo mật thông thường tốt hơn, ví dụ như phising.

 

Trước đây, admin G Suite bản Enterprise đã có quyền chỉ định người dùng sử dụnng khóa bảo mật làm yếu tố xác minh hai bước. Thêm vào đó, Google đã cung cấp cho họ (và các admin G Suite Business) các công cụ để quản lý việc triển khai khóa bảo mật và xem các báo cáo về việc sử dụng.

Vì Google tin rằng việc dùng khóa bảo mật sẽ đóng vai trò quan trọng trong nỗ lực bảo vệ bất kỳ  doanh nghiệp nào, nên giờ đây tính năng quản lý này sẽ được mang tới tất cả người dùng G Suite ở cả ba phiên bản: Basic – Business – Enterprise.

Thêm vào đó, tất cả admin G Suite sẽ có thể thực hiện những điều sau trong Admin console:

 

G Suite

 

Updated: Gimasys

Back To Top
0974 417 099