Slide thumbnail

Update knowledge G Suite

Knowledge

Google BigQuery được tích hợp với Google Drive

13/06/2016

Google BigQuery là một công cụ nằm trong bộ giải pháp Google Cloud Platform có chức năng phân tích kho dữ liệu, cho phép người dùng phân tích hoặc tìm kiếm dữ liệu theo khối lượng lớn dữ để truy xuất dữ liệu, tương tự như SQL.

 

BigQuery được quản lý hoàn toàn – nó có thể được update mà không có bất kì thời gian gián đoạn nào.

 

Tuần trước, Google thông báo rằng BigQuery đã được tích hợp vào Google Drive, mang đến nhiều tiện ích cho người sử dụng, giúp họ có thể:

 

      • Lưu kết quả truy vấn trực tiếp vào Google Sheets từ giao diện BigQuery.

      • Truy vấn các tệp tin trực tiếp từ Google Drive mà không cần tải dữ liệu vào BigQuery.

      • Truy vấn các spreadsheets của Google Sheets từ BigQuery như người dùng chỉnh sửa chúng trên Google Sheets.

 

Xem thêm thông tin về Google Cloud Big Data và Machine Learning blog để biết thêm chi tiết.

 

Update: GiMASYS

Knowledge

Update and support center for administrator and user