skip to Main Content
Welcome to Gimasys!
Hotline: +84 974 417 099 (HCM) | +84 987 682 505 (HN) gcp@gimasys.com

Google Cloud Connect (GCC): Cộng đồng chính thức cho quản trị viên G Suite

Đăng ký ngay hôm nay: Google Cloud Connect (GCC) là một cửa hàng duy nhất  của bạn cho các nguồn tài nguyên có thể giúp bạn  làm việc với bộ ứng dụng G Suite dễ dàng hơn. Đăng ký ngay hôm nay để có thể đặt câu hỏi, thực hành và thảo luận với đồng nghiệp và nhân viên Google. Đừng bỏ lỡ, hãy chắc chắn là bạn đã bấm nút theo dõi cộng đồng Manager, Lauren Gallegos, để nhận được bản tin hàng tuần.

 

Vào tháng 4 vừa qua, Google đã khởi động  Editorial​ Calendar cho Q2. Google đã bổ sung thêm các trường hợp sử dụng mới cho việc phát triển catolog, bao gồm các chủ đề như các bổ sung mới nhất cho Transformation Gallery và Chào mừng đến với GCC. KimWylie tiếp tục chuỗi blog về An ninh với các bài viết về The Emergence of a​ Digital Leader in Navigating Change and The journey to the Cloud: The social and collaboration maturity​ model Tham gia vào tháng 5 để biết thêm các trường hợp sử dụng về các sản phẩm Google Cloud yêu thích của bạn.

 

Source: Gimasys

Back To Top
0974 417 099