skip to Main Content
Welcome to Gimasys!
Hotline: +84 974 417 099 (HCM) | +84 987 682 505 (HN) gcp@gimasys.com

Google for Work Connect – Cộng đồng chính thức dành cho Apps Admins

Google for Work Connect (GWC) is là một kho tài nguyên vô tận để giúp quản trị viên làm việc hiệu quả và dễ dàng hơn với Google Apps for Work.

Ngoài Google Apps for Work, thông tin về các bộ giải pháp khác của Google như Chrome for Work, Google Cloud Platform or Android for Work cũng luôn đầy đủ và cập nhật để người dùng cũng như các nhà quản trị có thể truy cập hàng ngày.

Đăng nhập ngay hôm nay để thảo luận cách sử dụng, đặt câu hỏi và trao đổi thông tin với các quản trị viên khác và các kĩ sư Google.

 

GG for work connect

 

 

Update: GiMASYS

Back To Top
0974 417 099