skip to Main Content
Welcome to Gimasys!
Hotline: +84 974 417 099 (HCM) | +84 987 682 505 (HN) gcp@gimasys.com

Restrict access requests on Team Drives

   What’s new: Với lần cập nhật này, trong trường hợp người dùng gửi link tài liệu đến một Team Drive mà họ không có quyền truy cập thì Google sẽ chỉ gửi thông báo Request Access đến người tạo ra tài liệu, hoặc đến một nhóm người nhất định đã có tương tác liên quan đến Team Drive. Goole sẽ không gửi thông báo yêu cầu truy cập tới tất cả thành viên của Team Drive như trước nữa.

Thay đổi này không chỉ giúp các thành viên trong Team Drive không phải nhận những email không cần thiết mà còn ngăn việc chia sẻ quá nhiều nội dung trong đó.

 

Lưu ý: Google vẫn đang tiếp tục thêm các tín hiệu và cải thiện chất lượng thông báo của Request Access để các thành viên trong Team Drive có thể nhanh chóng truy cập nội dung.

 

Hãy vào Help Center để biết thêm về việc chia sẻ tài liệu trong Team Drive

 

Updated: Gimasys

Back To Top
0974 417 099