Slide thumbnail

Update knowledge G Suite

Knowledge

Hỗ trợ chèn nhiều ảnh trên ứng dụng Google Sheets mobile

30/05/2016

Đầu năm 2016 Google đã đưa ra một số ứng dụng mới – tính năng vẽ – chèn hình ảnh trong ứng dụng Google Sheets trên phiên bản điện thoại di động. Với tính năng này, người dùng có thể dễ dàng thêm hình ảnh hay logo công ty của họ vào file spreadsheets. Ngoài ra, người dùng có thể:

 

  • Xem ảnh và hình vẽ ở trên ứng dụng Google Sheet dành cho thiết bị iPhone hoặc iPad.

 

images ios

 

  • Xem ảnh và hình vẽ – ngay cả trong phần đóng băng (freeze) trên ứng dụng Google Sheets cho thiết bị Android. Đây là một cải tiến mới vì  trước đây người dùng không thể xem những hình ảnh này trong ứng dụng đóng băng ở thiết bị Android.

 

images android

Update: GiMASYS

 

Knowledge

Update and support center for administrator and user