skip to Main Content
Welcome to Gimasys!
Hotline: +84 974 417 099 (HCM) | +84 987 682 505 (HN) gcp@gimasys.com

Anti-phishing safety check in Gmail app for iOS

What’s new: Trong tháng 5 năm nay, Google đã giới thiệu tính năng kiểm tra bảo mật anti-phising trong Gmail của Android. Giờ đây Google mang đến cho bạn những tính năng tương tự cho Gmail trên các thiết bị iOS. Từ giờ trở đi, khi bạn ấn vào một đường link đáng ngờ trong thư Gmail từ iPhone hay iPad, Google sẽ hiển thị màn hình cảnh báo như dưới đây. Google khuyến cáo bạn nên cẩn thận trước khi ấn tiếp bởi có khả năng đường link đó là không an toàn. Hãy chỉ tiếp tục nếu bạn tự tin rằng đường link đó không chưa bất kì mối đe dọa nào.

 

Nếu bạn ấn vào một đường link mà Google biết rằng nó nguy hiểm, Google sẽ cho hiển thị một trang như dưới đây và cảnh báo bạn về nguy cơ khi ấn vào đường link URL này.

 

 

Những cảnh báo này có mục đích ngăn chặn các cuộc tấn công phising email và giúp tài khoản của bạn được an toàn.

 

Để biết thêm nhiều thông tin hơn về cách phòng tránh và báo cáo các email phising, mời  bạn truy cập Help Center.

 

Updated: Gimasys

Back To Top
0974 417 099