skip to Main Content
Welcome to Gimasys!
Hotline: +84 974 417 099 (HCM) | +84 987 682 505 (HN) gcp@gimasys.com

Mẹo tạo và sử dụng nhiều chữ ký khác nhau trong Gmail

Người dùng có thể sử dụng một chữ ký được  tạo trong Gmail và chữ ký này sẽ thể vào cho tất cả các email gửi và nhận của người dùng. Thật sự thì nó sẽ không được bắt mắt hoặc không thuận tiện cho các công việc kinh doanh.

Nếu như bạn đã từng sử dụng phiên bản máy tính của Outlook, bạn sẽ biết rằng nó cực kì dễ dễ để thêm nhiều chữ ký khác nhau cho email của bạn.

Nhưng bạn cũng có thể đăng nhập nhanh để lưu nhiều chữ ký đa dạng khác nhau trong Gmail của bạn.

Tất cả những gì bạn cần là kích hoạt tính năng mở rộng Gmail “Lab” trong phần setting, phần này được gọi là Canned Responses. Một khi bạn kích hoạt Canned Responses Lac bạn có thể có được mọi thứ từ những gì Outlooks hỗ trợ cho Chữ ký email, và sẽ còn nhiều hơn thế nữa.

Bạn có thể sử dụng nó để đăng nhập và lưu các email mà bạn thường xuyên gửi cho mọi người hoặc cài đặt fillters cho những tin nhắn được gửi đến mà có thể gửi trả lời tự động sử dụng một (các trả lời đã được định trước) canned responses của bạn.

 

Send canned respons

Cài đặt Canned Responses

Vào Gmail settings và chọn tab “Labs” ở phía trên bên phải.

 

disable canned responds

  • Chọn “ enable” (kích hoạt)  kế bên tính năng Canned Responses”, lưu lại, và sau đó tạo một email mới để tìm hiểu xem nó hoạt động như thế nào.
  • Điền vào chữ ký mà bạn muốn lưu, sau đó:        

 

choose more in email

  • Và ở nút bên phải chọn thanh menu chọn Canned Responses.    

 

choose canned responses

  • Sau đó chọn “ Canned response mới” để lưu lại và tên, vậy bạn có thể đăng nhập và sử dụng sau đó.

 

Khi bạn thêm 1 canned response mới, nó sẽ lưu bất luận bạn đã viết trong trong 1 email nháp.

Bây giờ bạn có thể chữ ký trong Gmail của bạn trong General Settings và bắt đầu sử dụng các chữ ký Canned Respons in các email mới của bạn và trả lời email với nhiều chữ ký đa dạng.

 

Update: GiMASYS

Back To Top
0974 417 099